post-title

عاصمة الفنون

برنامج أسبوعي یعرض على قناة القاھرة الإخباریة یوم الخمیس في تمام الثامنة مساءً، يستضيف البرنامج عددًا من الشخصیات المؤثرة محلیا وعربیا من نجوم الفني في مصر والوطن العربي والكتاب والمخرجین والمثقفین، ویتناول التأثیر الإیجابي للقوى الناعمة في محیط الجمھور العربي
الحلقات